Přeskočit na obsah

Slovenská škola

Slovenská škola v Brisbane je nezisková organizácia, ktorá prináša výuku slovenského jazyka deťom rôzneho veku. Nezáleží na úrovni hovorenej, či písanej slovenčiny. Náš tím prinesie rodnú reč k deťom hravou formou vzdelávania cez rôznorodé aktivity, pohybovú výchovu, slovenské piesne a riekanky.

Našim cieľom je vytvoriť deťom dvakrát v mesiaci priestor, kde sa po slovensky nielen rozpráva, spieva, hraje či športuje, ale kde je slovenčina na každom kroku a v každej vete.

Kontakt

​slovenskaskola.brisbane@gmail.com, Ivana Omara – Mobil: 04 9813 0271

Hodiny

V Slovenskej škole sa stretávame každú druhú sobotu. Stretnutie o 9:30 ráno, začiatok výuky o 9:45.

Keďže žijeme v dobe plnej zmien a dynamickosti, výuku sme upravili. Výuky budu dve, 30- minútové.

1. Konverzácia v slovenčine, tzv. Pokec

2. Slovenský jazyk

Medzi jednotlivými blokmi bude krátka prestávka na občerstvenie (vieme ako teplo vie v Klube byť). 

Vzhľadom na momentálnu situáciu skupinové občerstvenie sme zmenili na vlastné občerstvenie.

Po výuke slovenčiny sú externé priestory Klubu prístupné deťom a rodinám, ak sa stále chcú hrať.

Témy na každý polrok sa menia. 

Keďže rozumieme, že sa nám niekedy nemusí podariť na hodinu dôjsť, prichádzame s domácimi aktivitami a úlohami. Tie by deťom mali pomôcť s opakovaním tém a obsahu výuky z predošlej hodiny.

No a žiakom, ktorí sa hodiny nemohli zúčastniť, táto forma prinesie aktivity domov. 

Výuka v školskom roku 2024

Term 1

3/2, 17/2, 2/3, 16/3

29/3 – 1/4 Veľkonočný tábor

Term 2

27/4, 11/5, 25/5, 8/6

Term 3

20/7, 3/8, 17/8, 31/9

Term 4

12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

Ročné školné sa nezmenilo. 

30 AUD na dieťa/školský rok. 

Detaily pre platbu:

Slovak School Brisbane
BSB 064 000
Acc No 1603 2392

Aspoň jeden z rodičov sa musí stať členom Československého Klubu a to kvôli krytiu poistenia v priestoroch CCQ, ktorý veľkoryso podporuje aktivity školy a vďaka sprostredkovaniu priestorov, má Slovenská škola svoje miesto na výuku.

Prihlášky/oznámenie o účasti

Ak ste mali svoje dieťa/deti prihlásené aj minulý rok, stačí nám email s potvrdením účasti na tento rok.

Ak poznáte niekoho nového, alebo ste prihlášku vyplnenú ešte nemali, prosíme tak urobiť pred prvou hodinou. 

Tím

Vďaka ochote pomôcť a zapojiť sa do vyučovania detí, sa náš tím rozšíril o niekoľko nových milých tvárí. 

Monika Smith Balková sa k nám pridala tento školský rok a spolu s Jankou O’Neil, Zuzkou Horváth a Ivanou O’Mara budeme mať pestrý tím (o chvíľku budeme potrebovať Zborovňu).

Triedy

Žiakov delíme do dvoch tried, v rámci ktorých budú v niekoľkých skupinách.

To nám pomáha sústrediť sa vo väčšom detaile na jednotlivé vekové skupiny a prispôsobiť tak aktivity jednotlivým skupinám.

Pomôcky: Peračníky s písacími potrebami, farbičky a ak ich v peračníku máte, budú sa hodiť aj nožnice.

​V prípade záujmu o vyučovanie detí alebo výpomoc pri iných aktivitách školy nás kontaktujte cez email. ​Svoje dieťa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky a jej zaslaním na: slovenskaskola.brisbane@gmail.com

Predveľkonočná školská výuka

Detičky mali radosť z maľovania veľkonočných vajíčok, z oblievačka ale aj z hľadania čokoládových vajíčok v záhrade pred školou.

Aj rodičia chodia radi do školy