Nástěnka / Notice board

 

Členství Československého klubu každý rok od 1. února do 31. ledna.

Obnovit členství možné do 31. března 2022

Členské poplatky: Jednotlivec penzista $15      -   Dvojice penzisté $20

Jednotlivec pracující $27  -  Dvojice pracující $40

Šek nebo peněžní poukázku vystavené pouze na Czechoslovakian Club in Qld Inc.

Zašlete na adresu: CCQ – Treasurer 25 Upfield Street Burbank Qld 4156

Peníze v hotovosti neposílejte poštou! Klub nepřebírá zodpovědnost za ztrátu - nedoručení.

Obnovit členské příspěvky můžete platit také na bankovní účet Czechoslovakian Club:

Bank of Queensland - BSB - 124 054 - ACCOUNT – 21970300

Pro správnost záznamů v klubových knihách, nezapomeňte uvést vaše jméno, příjmení,

---------------------

 

Czechoslovakian Club Membership is valid every year from 1st February to 31th January

Membership renewal until 31st March 2022

Single Pensioner $15                   Couple Pensioners $20

Single Working $27                      Couple Working $40

Cheque or Money Order to be made only to Czechoslovakian Club in Qld Inc

Forward to: CCQ – Treasurer 25 Upfield Street Burbank Qld 4156

Please do not sent cash by post. Management would not accept responsibility for any loss.

If more convenient, direct payment to Czechoslovakian Club bank account.

Bank of Queensland - BSB - 124 054 - ACCOUNT - 21970300

Please do not forget to state your name and surname, so club records are revised accordingly.

--------------------------------

 

Potřebujete pomoc s přeložením různých dokumentů - z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny

Akreditovaná organizací NATTI (National Acreditation Authority for Translators and Interpreters) překladatelka v Brisbane vám ochotně pomůže

Volejte:

Zdena Rumreich.

Mobil: 0401 595 756;

Email: zdenarum@gmail.com

----------

Do you need help with translation of any documents from Czech to English or English to Czech language?

NAATI (National Acreditation Authority for Translators and Interpreters) acredited translator in Brisbane is here to help.

Please contact

Zdena Rumreich.

Mobil: 0401 595 756

Email: zdenarum@gmail.com

---------

 

Priamo v Brisbane dve prekladateľky slovenského jazyka akreditované organizáciou NAATI, ktoré vám ochotne pomôžu s prekladom rôznych dokumentov. Ich detaily uvedené na NAATI web stránke www.naati.com.au. Uvádzame niektoré z detailov:

 

Emilia Matula

Mob: 0405 406 312

Email: emdw256@gmail.com

 

Ivana O'Mara

Email: ivanaomara@yahoo.com 

------------------------------------------------------

Need translator?

 

There are two NAATI accredited translators from Slovak to English or English to Slovak living in Brisbane that will help you with translations of your documents of all kinds. Their details are on the web site www.naati.com.au. Some details are below:

 

Emilia Matula

Mob: 0405 406 312

Email: emdw256@gmail.com

 

Ivana O'Mara

------

Máte zájem inzerovat na klubové website ?

Email: ccq@csklubqld.org.au

Advertisement on Club’s Website available

Email to: ccq@csklubqld.org.au