Photo2

Obětavé maminky přivezou děti do klubu i z daleka.
Caring mothers will bring children to club even from a far away.